دوره های آموزشی

دوره های آموزشی این شرکت به طور خاص مرتبط با اندازه شناسی( مترولوژی) طراحی شده اند. این دوره ها در نگاه نخست اندازه گیری و سپس کالیبراسیون وسایل اندازه گیری را پوشش می دهند. چون در تولید و هر نوع فعالیت صنعتی و پژوهشی اندازه گیری و کالیبراسیون با یک دیگر می توانند اثر بخش باشند. با این که درباره آموزش توصیف های مختلفی وجود دارد ولی آموزش های مترولوژی این شرکت تاکنون به دلایلی از قبیل ثبت نام مکرر، تماس برای حل مشکلات درون سازمانی در باره اندازه شناسی و کالیبراسیون، ایجاد مدیریت جدید در سازمان برای وسایل اندازه گیری و … توانسته است در موارد زیر برای شرکت کنندگان در دوره ها ارزش افزوده ایجاد کند.
۱- اعمال آموخته های دوره های آموزشی در وظایف شغلی در اندازه گیری های صحیح، چون این موضوع آموزش داده می شود که اندازه گیری های نا صحیح همیشه موجب افزایش هزینه ها می شود.
۲- افزایش عمر وسایل اندازه گیری با اعمال آموخته های دوره های آموزشی
۳- افزایش ایمنی در سازمان مرتبط با اندازه گیری های صحیح با وسایل اندازه گیری و کاربست معیارهای آن ها
۴- افزایش بهره وری با راه اندازی کالیبراسیون های درون سازمانی و کاهش هزینه های سنگین کالیبراسیون های برون سازمانی
۵- مستند سازی های کارآمد و هماهنگ با استاندارد های وسایل اندازه گیری و استاندارد های تولید و خدمات
در کنار دوره های آموزشی مترولوژی دوره های جانبی مرتبط با آن مانند سیستم های کیفیت مرتبط با مترولوژی نیز در این شرکت برگزار می شوند.
دوره های خاص مترولوژی، دوره های ترکیبی جهت سازمان های مختلف و مواردی از این قبیل بنا بر نیاز صنایع و موسسات مختلف تدوین و برگزار می شوند.

برای دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول ۱۴۰۱ کلیک کنید

Andazeh Negasht co. 1401-1

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۵۲۲۶۹۶ و ۸۸۵۲۲۶۹۷ یا ایمیل info@andazehnegasht.com تماس بگیرید.