آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت به صورت تخصصی در زمینه کالیبراسیون جرم، حجم طول و زاویه و اندازه گیری های مرتبط از طرف سازمان ملی استاندارد( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و اداره کل استاندارد استان تهران) بر اساس استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ تایید صلاحیت شده است. اجرای عملیات کالیبراسیون بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران ۱۷۰۲۵( ISO/ IEC 17025) انجام می گیرد.
کالیبراسیون های آزمایشگاه به صورت زیر طبقه بندی شده است.
۱- کالیبراسیون وزنه ها از کلاس F1 تا کلاس M3 و وزنه های معادل آن ها از ۱ میلی گرم تا ۲۰ کیلوگرم در این آزمایشگاه انجام می گیرد. وزنه های کالیبره شده توسط این شرکت در کالیبره کردن وسایل توزین مشتریان، اندازه گیری جرم، اندازه گیری فشار، اندازه گیری نیرو، اندازه گیری گشتاور و … مورد استفاده قرار می گیرند.
اندازه گیری جرم مصنوعات و مواد مختلف خاص که جهت کاربرد های خاص صنعتی مانند وزنه های ایجاد تعادل و … مورد استفاده قرار می گیرند، در این آزمایشگاه اندازه گیری می شوند.
۲- کالیبراسیون وسایل توزین از ترازوهای میکرو تا باسکول های ۵۰۰۰ کیلو گرم در محل استفاده در سایت مشتری انجام می شود.
۳- کالیبراسیون ظروف حجمی با ظرفیت ۰/۱ میکرولیتر تا ۲۰ لیتر در محل آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت انجام می شوند. ظروف شیشه ای، پلاستیکی و فلزی با روش های حاوی، تخلیه ای و گراویمتری کالیبره می شوند.
۴- وسایل اندازه گیری طول و زاویه مانند کولیس، میکرومتر، اندیکاتور ضخامت، خط کش فولادی، متر نواری، فیلر، نقاله، گونیا و … در محل آزمایشگاه کالیبراسیون کالیبره می شوند.

برای آگاهی از دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت  گواهینامه تایید صلاحیت ۱۳۹۹ را کلیک کنید. برای آگاهی از آزمون های کالیبراسیون و محتوای

اجرایی کالیبراسیون با شماره ۸۸۵۲۲۶۹۶ و ۸۸۵۲۲۶۹۷ یا با info@andazehnegasht.com تماس بگیرید.