amoozesh-1-570x321

تاییدیه آموزشی
دریافت تاییدیه

Snapshot_2016-01-01_110202-570x321

تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس ۱۷۰۲۵
دریافت تاییدیه

standard-570x321

تایید صلاحیت آزمایشگاه در استان تهران
دریافت تاییدیه

درباره ما

شرکت اندازه نگاشت بیش از بیست سال به طور پیوسته به منظور پشتیبانی مشتریان خود از طریق آموزش های مختلف اندازه شناسی و خدمات کالیبراسیون همیشه پیشگام بوده است. اندازه گیری، کالیبراسیون، عدم قطعیت اندازه گیری، کنترل کیفیت نتایج در سطوح گوناگون، صحه گذاری روش های اندازه گیری نو و هم چنین راهنمایی و مشاوره درباره استانداردهای مرتبط مانند ISO/IEC 17025 را برای مشتریان و متقاضیان از مجموعه خدمات این شرکت بوده است.

چرا اندازه نگاشت ؟

اگر کالیبراسیون وسایل اندازه گیری، قابل تحلیل، پشتیبانی کننده کیفیت محصول، ایمنی کار در سازمان و مصرف انرژی بهینه باشد،
اگر آموزش های تخصصی و پیشرفته اندازه گیری و کالیبراسیون به کار گرفته شده توسط کاربران به طور مستقیم در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و بهره وری سازمانی دخالت کند،
شرکت اندازه نگاشت انتخابی مناسب برای کارشناسان سازمان های صنعتی، تولیدی و علمی کشور خواهد بود.